ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
3.- Integració amb la ciutat
Una revolució a l’est

Una revolució urbana a la cornisa est del Ripoll

A una bada del Ripoll hi ha tot Sabadell i l’altra quasi bé res. Es tracta d’equilibrar en un cert grau les dues ribes i centrar millor el solc del riu al pas per la ciutat.

Un Projecte de transformació de la ciutat per integració del sector est, des de la Salut a Can Roqueta.

1 pàgina

Captura de document