ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
1.- Projecte ambiental

Sabadell i paisatge

Introducció: Aquest article d’opinió d’en Manel Larrosa de l’abril de 2018 ens aporta una reflexió sobre l’urbanisme, l’arquitectura i els trets diferencials de Sabadell.  

Extracte: “Si mireu altres capitals comarcals veureu com la dispersió i una franja enorme de perifèria han malmès llocs que a Sabadell, excepte en l’entorn de l’autopista, s’han conservat. Podem fer el balanç d’una elevada contenció. La mala feina ens l’han fet alguns veïns més petits que Sabadell, que proporcionalment han crescut molt més.”

2 pàgines

 

    imatge del document