ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
5.- Un projecte de ciutat
Ciutat post-universitària

Ciutat post-universitària

Sabadell ha d’aprofitar les instalacions universitaries en ella radicades, peró sobretot la proximitat de la UAB (Belleterra) i de la UPC (Terrassa) Sense ser ciutat seu d’una gran universitat pot esdevenir un lloc de programes de post licenciatura, de practiques a empreses i a l’hora residencia d’estudiants. Aquestes se situarien en el marges del Ripoll en proximitat al Taulí i la facultat d’economiques (UAB).