REGULACIÓ URBANÍSTICA
MPG-80 AP n1 àmbit MPG

MPG 80 AP n1 àmbit MPG

Introducció: Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell a l’àmbit industrial del riu Ripoll (MPG-80)

 

    Captura del document