REGULACIÓ URBANÍSTICA
Memòria programa d’actuacions 2025

Memòria programa d’actuacions 2025

El riu té una presència específica en el si del terme municipal de la ciutat, en una relació singular entre l’espai natura i l’espai urbà. El riu Ripoll és paisatge i infraestructura, és natura i activitat econòmica, és identitat i connectivitat. En definitiva, el Ripoll configura un sistema complex gràcies a la seva singular mixtura d’usos d’indústria i horta, i pel seu esplendor en elements de gran valor patrimonial i ambiental.

 

    portada del document