ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA

5.- Un projecte de ciutat
Volumetries

 

Volumetries

Paissatge arquitectonic tradicional de tipus industrial pot actualitzar-se de cara el futur amb unes volumetries que aprofitin el valor de la planta i alhora el volum i l’alçada d’edificis de serveis, oficines i anàl·legs.