Economia, coneixement, natura

Aquí trobareu tota la informació i descàrregues per a obtenir una visió de les dades econòmiques, ambientals, d’integració amb la ciutat, de l’entorn i del projecte de ciutat futur que condicionen o propicien el canvi, .

imatge aerea de sabadell

1.- Projecte Ambiental

Ciutat i paisatge

Aquest article d’opinió d’en Manel Larrosa de l’abril de 2018 ens aporta una reflexió sobre l’urbanisme, l’arquitectura i els trets diferencials de Sabadell.

2 pàgines. 

Veure document “Ciutat i paisatge”

2.- Projecte econòmic

Capitalitat i llocs de treball

Aquest document analitza l’evolució de diverses ciutats de la regió de Barcelona en termes de llocs de treball i residents ocupats, i compara dos moments amb dades del cens: 2001 i 2011, és a dir a principis de segle i en el moment àlgid de la crisi

5 pàgines

Veure document”Capitalitat i llocs de treball”

Identitat de ciutat

El foment de la formació per a la creació de noves empreses innovadores constituiria l’eix estratègic de política econòmica compartida entre el sector públic municipal i el privat de la ciutat.

2 pàgines

Veure document “Identitat de ciutat”

3.- Integració amb la Ciutat

Una ciutat a l'est

A una bada del Ripoll hi ha tot Sabadell i l’altra quasi bé res. Es tracta d’equilibrar en un cert grau les dues ribes i centrar millor el solc del riu al pas per la ciutat.

1 pàgina

Veure document “Una ciutat a l’est”

En favor de Torre Romeu (1/2)

Torre-romeu és un barri que mereix millor integració urbana i superar la seva quota de marginació. La separació física ha comportat segregació social, amb una major proporció de població immigrant. Per contra, l’ideal de la ciutat amb plenitud és la continuïtat, no la fragmentació amb llocs aïllats i diferents.

2 pàgines

Veure document “En favor de Torre Romeu”

En favor de Torre Romeu (2/2)

En un article anterior es comentava que Torre-romeu és un barri que mereix millor integració urbana i superar la seva quota de marginació. S’afirmava que la separació física ha comportat segregació social, amb una major proporció de població immigrant i que, per contra, l’ideal de la ciutat amb plenitud és la continuïtat, no la fragmentació amb nuclis aïllats i diferents.

2 pàgines

Veure document “En favor de Torre Romeu 2”

4.- Dimensió regional

5.- Un projecte de ciutat

Volumetries

 

Paissatge arquitectonic tradicional de tipus industrial pot actualitzar-se de cara el futur amb unes volumetries que aprofitin el valor de la planta i alhora el volum i l’alçada d’edificis de serveis, oficines i anàl·legs.

16 pàgines

Veure document “Volumetries”

Memòria programa d'actuacions 2025

Document PDF complert

Document principal de la proposta de RIPOLL – NATURA URBANA. 

“Obrim la ciutat al riu i el parc fluvial a la ciutat”