ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
3.- Integració amb la ciutat
En favor de Torre Romeu (1/2)

En favor de Torre Romeu, article 1 de 2

https://www.isabadell.cat/opinio/en-favor-de-torre-romeu-per-manel-larrosa/Introducció: Torre-romeu és un barri que mereix millor integració urbana i superar la seva quota de marginació. La separació física ha comportat segregació social, amb una major proporció de població immigrant. Per contra, l’ideal de la ciutat amb plenitud és la continuïtat, no la fragmentació amb llocs aïllats i diferents.

Extracte: “

S’ha acabat aquella època en que es pensava que els problemes dels barris es resolien només amb el bombardeig de nous equipaments, com s’ha fet durant dècades al nucli antic de Barcelona. Cal habitatge, l’ànima de tots els barris, aquest és l’instrument que cal aplicar.”

Autor i data: Manel Larrosa – maig 2018.

Publicat: a isabadell.cat 

2 pàgines

 

    captura del  document