ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
4.- Dimensió regional

Ripoll Clúster ambiental

Extracte:

  • Una ciutat amb 200.000 habitants.
  • Es pot considerar àrea de Barcelona.  Distància entre els dos centres: 20 km. Ben comunicada per C-58 / C-16 i FFGG S2 i Renfe  R4i Bus.
  • Forma part de la regió metropolitana de Barcelona (5 milions d’habitants)
  • Centre neuràlgic del Vallés (900.000 habitants). Una de les principals àrees industrials del sud d’Europa.

2 pàgines

 

    ripoll cluster