ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
2.- Projecte econòmic
Capitalitat i llocs de treball

Capitalitat i llocs de treball

Introducció: Aquest document analitza l’evolució de diverses ciutats de la regió de Barcelona en termes de llocs de treball i residents ocupats, i compara dos moments amb dades del cens: 2001 i 2011, és a dir a principis de segle i en el moment àlgid de la crisi. La voluntat és comparar el valor de capitalitat, mesurada en atracció de treball en les capitals i centres més destacats i particularment en el cas de Terrassa i Sabadell.

Extracte: “Amb aquest fet descobrirem municipis industrials que concentren més oferta que demanda pròpia i que són també grans atractors.”

Autor i data: Manel Larrosa – juliol 2017.

5 pàgines

 

    Captura de l'article de capitalitat