RIPOLL
SABADELL
Economia
Coneixement
Natura

Riu Ripoll. Passat, present i futur

El riu Ripoll és paisatge i infraestructura, és
natura i activitat econòmica, és identitat i connectivitat.

En definitiva, el Ripoll configura un sistema complex gràcies a la seva singular mixtura d’usos d’indústria i horta, i per la seva riquesa en elements de gran valor patrimonial i ambiental.

Aquesta web proporciona la informació del present, passat i futur del riu des de diferents vessants. 

 

El riu Ripoll

Obtingueu una visió del que implica el riu a Sabadell des de la seva història cap al futur projecte de ciutat, sense treure la mirada del present del Ripoll.

Antecedent: Projecte Ripoll 2020

El concepte sostenible inclouria diferents camps en el desenvolupament a la ciutat com són: la salut (Taulí), l’esport, el coneixement, la industria en general i el tèxtil en particular, aplicant noves tecnologies a la salut, a l’esport, al tèxtil i la moda, a la protecció, a la seguretat, a l’aeronàutica… Amb una plena integració de marc físic i contingut: la cubeta del Ripoll. Una estratègia de cooperació públic-privada.

Programa d'actuacions ambientals

El riu té una presència específica en el si del terme municipal de la ciutat, en una relació
singular entre l’espai natural i l’espai urbà. El riu Ripoll és paisatge i infraestructura, és
natura i activitat econòmica, és identitat i connectivitat. En definitiva, el Ripoll configura un sistema complex gràcies a la seva singular mixtura d’usos d’indústria i horta, i per la seva riquesa en elements de gran valor patrimonial i ambiental.

Nou sentit a l'est

A la banda oest del Ripoll hi ha tot Sabadell però a l’est no hi ha quasi bé res. La pròpia cornisa que mira el riu és molt més simple en la banda est.
Es tracta d’equilibrar en un cert grau les dues ribes i centrar millor el solc del riu al pas per la ciutat. Integrar un espai no urbà en un entorn clarament urbà.

Documents clau del projecte

Fulletó síntesi del projecte

La importància de la ciutat de Sabadell i del riu Ripoll és innegable amb les dades a la mà

El Ripoll és un recurs impagable que cal valorar des de múltiples perspectives. Cal analitzar-lo com a Parc Fluvial, Parc Natural, Parc Empresarial i, fins i tot com a Parc Tecnològic i del Coneixement. Qualsevol enfoc ha de comptar amb el consens i suport dels actors socials, veinals, institucionals, acadèmics i econònomics entre altres. 

Presentació síntesi del projecte

S’ha avançat molt en la millora del Ripoll, però encara hi ha camí possible. El Ripoll és al centre de la ciutat, encara que sembli separat. Cap altre espai assoleix la seva complexitat: partimoni, ambiental, etc… 35 ha de sol industrial són al Ripoll. 

Objectius

 • Convertir una àrea natural salvatge amb infraestructures pendents de rehabilitar en un espai dedicat a l’economia del coneixement focalitzada en la sostenibilitat fent-la referent del sud d’Europa.
 • Integrar una àrea verda i salvatge a la ciutat fent que sigui la referència d’espai verd per acollir oci, coneixement i economia productiva.
 • Creació d’un clúster d’economia ambiental de referència al sud d’Europa i dins la regió de Barcelona.
 • Transformar l’àrea Ripoll en un exemple de sostenibilitat integrant cinc elements: medi ambient, oci, integració social, coneixement i economia productiva.
 • Creació d’una concentració d’empreses i construcció d’un context públic de suport i impuls a l’economia del coneixement
 • Creació d’un centre de I+R+I d’impuls a la sostenibilitat
 • Rehabilitar dels centres industrials per a l’assentament de noves activitats d’economia ambiental.
 • Fomentar la concentració a la regió de Barcelona d’empreses ambientals.
 • Potenciar la formació i la recerca en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Projecte de concertació públic privada. En el sector públic: administració, local, universitat, institucions econòmiques diverses.
 • Els camps ambientals contenen: sostenibilitat, econòmica circular, innovació