ECONOMIA, CONEIXEMENT, NATURA
3.- Integració amb la ciutat
En favor de Torre Romeu (2/2)

En favor de Torre Romeu, article 2 de 2

Introducció: En un article anterior es comentava que Torre-romeu és un barri que mereix millor integració urbana i superar la seva quota de marginació. S’afirmava que la separació física ha comportat segregació social, amb una major proporció de població immigrant i que, per contra, l’ideal de la ciutat amb plenitud és la continuïtat, no la fragmentació amb nuclis aïllats i diferents.

Extracte: “

Aquestes propostes de futur permeten encara una volta més de cargol. Hem d’entendre que no serien les propostes físiques allò que produiria els canvis, sinó la intervenció de les persones que aquestes afavoririen el fet que resultaria realment transformador.”

Autor i data: Manel Larrosa – juny 2018.

Publicat: a isabadell.cat 

2 pàgines

 

    captura del document